Diensten

Inhoud van deze pagina

Portfolio

De Nederlandse wetgeving is verre van een­vou­dig. Boven­dien is het belastingstelsel aan permanente ver­an­de­ring onderhevig. Voor­al wie ondernemend door het leven gaat, doet te­recht een be­roep op de ken­nis en des­kun­dig­heid van een fiscalist.

"Betaal ik niet te veel" is een veelgehoorde vraag. Schraven cs Be­las­ting­ad­vi­seurs B.V. biedt u de analytisch ingestelde spe­ci­a­list die ook in staat is te anticiperen op toe­kom­sti­ge ontwik­ke­lingen. U wordt terzijde gestaan op een breed terrein van fis­ca­le za­ken, waar­on­der:

  • agrarisch recht
  • onteigening
  • vennootschaps- en inkomstenbelasting
  • internationaal belastingrecht
  • onroerend zaakbelasting en heffingen lagere overheden
  • loonbelasting en so­ci­a­le verzekeringen
  • successie- en schenkingsrecht
  • omzet- en overdrachtsbelasting
  • agrarische belastingen en milieuheffingen
  • pachtrecht

Schraven cs Belastingadviseurs B.V.